• In de gebiedscommissie kom ik op voor de vrije stedeling in het centrum
  • Ik reis om iets van de wereld te begrijpen
  • Ik ontwikkel oplossingen voor de stad die ook echt werken

Link naar Masselink

Door alle drukte met de campagne had ik maar spaarzaam het weblog van mijn eigen Marjolijn gevolgd. Het leest als een boeiend verslag van haar campagne voor de VVD in de Centrumraad. Nu onderhandelt zij volgens het principe 'wie niet groot is moet sterk zijn'. Volg de vorderingen op http://www.marjolijnmasselink.nl