• In de gebiedscommissie kom ik op voor de vrije stedeling in het centrum
  • Ik reis om iets van de wereld te begrijpen
  • Ik ontwikkel oplossingen voor de stad die ook echt werken
  • The free urban individual is my drive in politics
  • I travel to fathom the human condition
  • I create solutions for the city that really work.
Stop Burning Biomass, (Biomass for Energy and Industry, CARMEN)

Stop burning Biomass!