• In de gebiedscommissie kom ik op voor de vrije stedeling in het centrum
  • Ik reis om iets van de wereld te begrijpen
  • Ik ontwikkel oplossingen voor de stad die ook echt werken
Pluriformiteit in de Media, (Kaberlraden.nl)

Column over pluriformiteit in de Media (volledige tekst)

Column over pluriformiteit in de Media