• In de gebiedscommissie kom ik op voor de vrije stedeling in het centrum
  • Ik reis om iets van de wereld te begrijpen
  • Ik ontwikkel oplossingen voor de stad die ook echt werken

Column over pluriformiteit in de Media

Van november 2000 tot september 2003 was ik voorzitter van de Programmaraad Rotterdam die zwaarwegend adviseert over het aanbod van radio en televisie zenders op de kabel. Ter gelegenheid van mijn afscheid werd op 14 oktober 2003 in De Unie een discussie gehouden over pluriformiteit in het media aanbod. Onder de link hieronder staat mijn visie die de aanzet was voor de discussie in de Unie.

 

http://www.kabelraden.nl/nieuws/ni/1435/collumn-kees-de-gruiter-over-pluriformiteit-in-de-media/