Children starving

In de zomer van 2008 strandden we in het noorden van Kenia in Seriolepi, een Samburu nederzetting op weg van Kaapstad naar Rotterdam. Het was schraal en arm. Ik heb nog wel het gebit van een kameel zien drijven in een grote grauwe kookpot met kamelenvlees. De afgelopen zomer sloeg de droogte echt toe. Marjolijn […]