Liberaal Reveil: De Nieuwe Bijstand

In 2004 publiceerde ik in Liberaal Reveil een artikel over een nieuw stelsel van sociale zekerheid gebaseerd op een negatieve belasting voor iederen. De inleiding: ‘Het Nederlandse sociale vangnet houdt mensen gevangen. De combinatie van de armoedeval en het verbod om te werken naast de uitkering heeft tot gevolg dat mensen ofwel berusten in hun […]