Liberaal Reveil
Liberaal Reveil

In 2004 publiceerde ik in Liberaal Reveil een artikel over een nieuw stelsel van sociale zekerheid gebaseerd op een negatieve belasting voor iederen. De inleiding:
‘Het Nederlandse sociale vangnet houdt mensen gevangen. De combinatie van de armoedeval en het verbod om te werken naast de uitkering heeft tot gevolg dat mensen ofwel berusten in hun lot, of zwart bijverdienen. Over zwartwerken bestaat nauwelijks publieke verontwaardiging waardoor het een niet te bestrijden fenomeen is geworden. Het systeem maakt geen onderscheid tussen mensen die echt niet kunnen werken en mensen die met de juiste prikkels weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien…


Een strikt gehandhaafd verbod voor gemeenten om kortingen en kwijtscheldingen te geven aan mensen met een uitkering, zou nog voor een geringe verbetering kunnen zorgen, maar die is onvoldoende om het vangnet weer zijn functie van een valbreker te geven. Ik pleit daarom voor het afschaffen van alle uitkeringen onder gelijktijdige invoering van een nieuw systeem.’

Liberaal Reveil 2004. De Nieuwe Bijstand
45e jaargan, oktober 2004 (5)
Liberaal Reveil is een uitgave van de Prof.Nr. B.M. Teldersstichting
ISSN 0167-0883