Marjolijn maakte een filmpje voor City Safari

Kom uit je comfort zone en vraag City Safari een ontmoeting te regelen met een onbekende Rotterdammer Zij deed aan de Universiteit van Utrecht de Leergang Sociaal Ondernemen. Deze video maakte daarvan onderdeel uit.

De diverse agent bestaat niet

Toen het AD een kritisch artikel schreef over de blanke uitstraling van deze foto bij de beëdiging van nieuwe rekruten bij de politie van Rotterdam (‘zo wit als sneeuw’), nam Sonja Raaijmakers een moedige beslissing. Zij is bij de Rotterdamse politie verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid. Zij postte een reactie op het artikel op LinkedIn en riep haar […]

Beschaving is Zelfbeheersing (3)

In de oude steentijd gebruikte de voorloper van Homo Sapiens gereedschappen van steen. Dat was slim, maar het gebruik van gereedschappen is niet uniek voor de mensachtigen. Hun ontwikkeling verliep die tweeëneenhalf miljoen jaar grotendeels door genetische mutaties. Bij elke mutatie bleek de mensachtige met het meeste verandercapaciteit het meest geschikt te zijn voor de […]

Beschaving is Zelfbeheersing (2)

De vlinder en het zeepaardje hebben geen cultuur. Er zijn geen ouders die die ervaringen doorgeven. De ouders van de vlinders leggen een eitje en gaan er vandoor. Zeepaardjes zijn romantischer. Het vrouwtje verleidt de man. Ze dansen en vrijen met hun staarten waarbij het vrouwtje haar eitjes achterlaat in de buidel van het mannetje. […]

Koolstofatoom Gaatje Uit – Gaatje In

De toevoeging van CO2 aan de atmosfeer uit fossiele bronnen moet over de komende decennia worden teruggebracht tot nul. Daarvoor moeten we uitsluitend oog hebben voor de koolstofatomen die nu nog veilig opgeborgen liggen in diepe aardlagen. Aan het aardoppervlak is er een koolstofcyclus waarvan een deel in de atmosfeer zit in de vorm van […]

Beschaving is Zelfbeheersing (1)

De genetische verschillen tussen mensen, waar ook ter wereld, zijn verwaarloosbaar. We zijn, als mensheid, één soort. Er heeft de afgelopen 85.000 jaar geen evolutie plaatsgevonden. We zijn dus nog steeds de jagers-verzamelaars van toen. Sommigen van ons zijn dat nog steeds. De verschillen tussen volkeren zijn niet genetisch, maar cultureel. Maar als er in […]

Gevandaliseerd design

war monument for afghanistan in tiraspol

Op 20 december is het dertig jaar geleden dat de Sovjets Afghanistan binnenvielen. Ruim tien jaar later viel de Sovjet Unie uit elkaar. Overhaast: niet de situatie op de grond was maatgevend, maar de administratieve grenzen van de Sovjetrepublieken met namen van voormalige onafhankelijke staten. Zo werd een strook langs de rivier de Dniester bij […]

Column over pluriformiteit in de Media (volledige tekst)

Van november 2000 tot september 2003 was ik voorzitter van de Programmaraad Rotterdam die zwaarwegend adviseert over het aanbod van radio en televisie zenders op de kabel. Ter gelegenheid van mijn afscheid werd op 14 oktober 2003 in De Unie een discussie gehouden over pluriformiteit in het media aanbod. In onderstaande tekst geef ik mijn visie […]

Column over pluriformiteit in de Media

Van november 2000 tot september 2003 was ik voorzitter van de Programmaraad Rotterdam die zwaarwegend adviseert over het aanbod van radio en televisie zenders op de kabel. Ter gelegenheid van mijn afscheid werd op 14 oktober 2003 in De Unie een discussie gehouden over pluriformiteit in het media aanbod. Onder de link hieronder staat mijn […]

Liberaal Reveil: De Nieuwe Bijstand

In 2004 publiceerde ik in Liberaal Reveil een artikel over een nieuw stelsel van sociale zekerheid gebaseerd op een negatieve belasting voor iederen. De inleiding: ‘Het Nederlandse sociale vangnet houdt mensen gevangen. De combinatie van de armoedeval en het verbod om te werken naast de uitkering heeft tot gevolg dat mensen ofwel berusten in hun […]