Koolstofatoom Gaatje Uit – Gaatje In

De toevoeging van CO2 aan de atmosfeer uit fossiele bronnen moet over de komende decennia worden teruggebracht tot nul. Daarvoor moeten we uitsluitend oog hebben voor de koolstofatomen die nu nog veilig opgeborgen liggen in diepe aardlagen. Aan het aardoppervlak is er een koolstofcyclus waarvan een deel in de atmosfeer zit in de vorm van […]

Ik ben Cassandra

De god Apollo gaf Cassandra de gave van de voorspelling in ruil voor seks. Maar toen ze de gave binnen had, weigerde ze de wederdienst. Volgens de mores van die tijd kon je zo’n geschenk niet terugnemen. Eens gegeven blijft gegeven. Maar hij kon wel de vloek over haar uitspreken dat haar voorspellingen nooit zouden […]