In de regio Rijnmond wordt recht gesproken. Een deel van die uitspraken gaat over misdrijven. Een deel weer daarvan is het directe gevolg van aangiften van burgers die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Ik zou wel eens willen weten hoeveel van die misdrijven door de rechter gestraft worden.

Er is natuurlijk wel bekend hoeveel plegers van misdrijven per jaar worden gestraft, maar hoeveel daarvan voor de rechter stonden omdat iemand aangifte had gedaan van een misdrijf en hoeveel van die misdrijven per veroordeling van de lijst kunnen worden geschrapt, weet ik niet. Die informatie is er wel en ik wil het weten.

Aan de andere kant heb je de mensen die het slachtoffer worden van misdrijven. Twee derde van hen neemt niet meer de moeite om aangifte te doen. Ze krijgen toch niets terug van de verzekering, ze worden afgeschrikt door het ontmoedigingsbeleid van de politie om aangifte te doen, of ze hebben uit ervaring geleerd dat de boef eerder buiten staat dan zij zelf. Als je wilt weten hoeveel keer misdrijven zijn gepleegd waarvan het slachtoffer het heeft gemerkt en waarvan het slachtoffer het heeft overleefd, moet het aantal werkelijke aangiften vermenigvuldigen met drie.

Het zijn maar een paar procenten van de misdrijven met slachtoffer die tot veroordeling leiden. Het verschil tussen pakweg drie procent en helemaal niks lijkt dramatisch, maar als we zouden horen dat het oplossingspercentage dit jaar is gezakt van 45% naar 41% zouden we niet schrikken. Als we het gigantische apparaat zouden afschaffen dat zich bezighoudt met het opnemen van de aangifte, de opsporing, tot de veroordeling en de gevangenhouding, zou dat maar een paar procent schelen van het bestraffen van de misdrijven die ons overkomen…

Vanavond zei een ex TBSser over zijn behandeling: ‘De kwaliteit is gewoon slecht.’ De kwaliteit is slecht van de jeugdzorg, van de reclassering, de politie, de sociale dienst, gemeentewerken, de scholen, het ministerie van onderwijs… De kwaliteit is gewoon slecht. Dat is gewoon het probleem. Zolang de meer dan negentig procent van de aangegeven misdrijven niet wordt opgelost, moet de overheid zich schamen in een hoekje.