In de gemeenteraadscommissie voor Bestuur, Veiligheid en Middelen is gesproken over een eventuele verkoop van de handelspoot van Eneco. De VVD is daar voorstander van omdat Eneco als kleine speler gemarginaliseerd zal worden en het Rotterdamse aandeel van 31% waardeloos zal worden. Eneco wordt gesplitst in een netwerkdeel (gasbuizen en elektriciteitskabels) en een handelsdeel. Dat handelsdeel bestaat vooral uit de kaartenbak van klanten

voor wie Eneco in binnen- en buitenland energie inkoopt en die klanten zitten over heel Nederland en België. Het bezit van aandelen in zo’n bedrijf hoort volgens de VVD niet tot de kerntaken van de gemeentelijke overheid, temeer daar Rotterdammers nu al de vrijheid hebben en nemen om hun energie bij concurrenten in te kopen. 

Leefbaar Rotterdam en de PvdA vinden om principiële redenen dat Rotterdam eigenaar moet blijven van de aandelen Eneco. Daarmee zullen zij vrijwel zeker een kapitaalvernietiging veroorzaken van honderden miljoenen euro’s die gebruikt kunnen worden voor investeringen in de stad die Rotterdam aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Een misplaatste vorm van chauvinisme maakt hen blijkbaar blind voor wat er in de markt zal gebeuren.

 

Als straks de andere handelspoten van energiebedrijven zijn verkocht aan de grote spelers, zal Eneco zijn marktaandeel moeten beschermen met het bieden van lage tarieven die ten koste gaan van het dividend. De grote Europese energieaanbieders zullen er weinig moeite mee hebben om vervolgens met dumpprijzen de kaartenbak van het kleine Eneco leeg te eten. Daarmee wordt het aandeel waardeloos. Dat betekent dat de Rotterdamse belastingbetalers honderden miljoenen meer moeten opbrengen om hetzelfde ambitieniveau van gemeentelijke dienstverlening te behalen.

 

Nu hebben de PvdA en Leefbaar nog de kans om op hun schreden terug te keren. Als zij volharden zal de VVD hen direct verantwoordelijk houden voor het verkwanselen van honderden miljoenen euro’s van Rotterdam en de Rotterdammers.