cover thinking on the edge
Thinking on the Edge, Agamemnon Press, 1993
In 1993 publiceerde ik in de V.S. een essay over de fragmentatie van de aarde in steeds kleinere landen. Toen ik daarover een theorie opschreef in 1992 was net de oorlog in Joegoslavië begonnen. Hoewel ik daarna nog een aantal verfijningen heb ontdekt in het mechanisme van de trend van fragmentatie, is wereldwijd de fragmentatie doorgezet volgens de lijnen van de beschreven theorie. Het tijdperk van wereldrijken, koloniën en overheersing van het ene volk over het andere heeft zijn functie gehad voor de instandhouding van de soort, maar deze fase in de evolutie van de mens is voorbij.

The Last Bus to Kyrenia
in: Thinking on the Edge
isbn 1-883322-00-6