Een nadeel van sociale media is ook dat je je eigen site verwaarloost. Dan denk ik dat er niemand meer komt na een jaar inactiviteit, maar de cijfers laten zien dat er dagelijks nog steeds tientallen mensen op terechtkomen. Tijd voor een goed voornemen. Ik ben inmiddels bijna een jaar lid van de gebiedscommissie Rotterdam Centrum en dat is een zinvolle bezigheid.

Onze belangrijkste taak is om er op toe te zien dat het gemeentebestuur de bewoners en andere belanghebbenden ook echt betrekt bij het maken van beleid en bij de uitvoering. Bij de uitvoering gaat dat bijvoorbeeld om de buitenruimte. Het college besluit dat er in het centrum drieduizend parkeerplaatsen moeten verdwijnen. Dan is het de vraag hoe je de bewoners en ondernemers betrekt bij de vraag waar en hoe. Dat dat goed gaat, is niet vanzelfsprekend. Ambtenaren zijn vaak specialisten die ergens voor hebben doorgeleerd en die meestal beter weten waar je het beste plaatsen kunt schrappen en wat je vervolgens doet met de vrijgekomen plekken. Dan heb je niet vanzelf de neiging daar anderen bij te betrekken.

Al tientallen jaren willen de meeste politieke partijen dat de bewoners beter betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid en dat is dan ook de opdracht aan elk college. Er zit spanning tussen de duizenden ambtenaren die hun eigen ding willen doen en aan de andere kant de gemeenteraad die bewoners wil betrekken. Dat zijn hun kiezers en die willen niet dat ‘de gemeente’ gewoon z’n gang gaat zonder zich iets van de direct omwonenden aan te trekken. Daarvoor hebben we 13 gekozen volksvertegenwoordigers in het centrum die zelf als bewoner een visie hebben, maar die ook kunnen controleren of inspraak goed wordt geregeld en die zonodig zelf ter hand neemt. Dat geldt niet alleen voor de uitvoering, maar ook bij het voorbereiden van beleid. In maart 2019 wordt het horecabeleid voor het centrum voorbereid. De gebiedscommissie organiseert daarvoor hoorzittingen om van bewoners en ondernemers te horen wat zij willen. Vervolgens stellen wij een Horeca Gebiedsplan advies op dat zo goed mogelijk rekening houdt met alle belangen, onze visie op levendigheid en leefbaarheid in het centrum. Dat advies wordt door het college uitgevoerd voor zover het niet in strijd is met het stedelijk beleid.

Het is een voorrecht om als gekozen volksvertegenwoordiger mijn aandeel te mogen leveren aan het functioneren van de lokale democratie. Die is kwetsbaar en het is het waard die te koesteren en te verdedigen.