Kees de Gruiter

Category: 2008

Rafa breekt uit voor handel

Palestijnen hebben de grens bij Rafa tussen Gaza en Egypte opengemaakt. Als mieren die een belegerde mierenhoop verlaten, klimmen ze over de neergehaalde metalen muur.

Read More